O Familylab

Familylab jest organizacją, której celem jest inspirowanie rodziców do wychowania dzieci w oparciu o pogłębioną relację rodzinną. Jej założycielem był Jesper Juul. Juul propagował idee szacunku i współdziałania we wzajemnych relacjach z dzieckiem oraz dojrzałe przywództwo dorosłych. W swoich książkach podkreśla znaczenie godności dziecka i jego naturalnych kompetencji (np. empatii, zmysłu moralnego itp.), wskazuje w jaki sposób stawiać dzieciom granice oraz krytykuje autorytarny styl wychowania.

Jako trener Familylab prowadzę seminaria inspirujące dla rodziców i osób pracujących z dziećmi.

Dlaczego seminaria inspirujące, a nie szkolenia?

Moim zadaniem nie jest przeszkolenie słuchaczy w sposobach reagowania czy wychowania zgodnie z ustalonym protokołem czy gotową receptą. Celem spotkań jest opowiedzenie o dziecku i relacjach w duchu wartości Jespera Juula i tym samym zainspirowanie do wprowadzenia zmian (lub też wprost przeciwnie ) w swoim postępowaniu. Każdy uczestnik seminarium czerpie z niego tyle, ile potrzebuje, w jakich obszarach potrzebuje i w zgodzie z własnymi przekonaniami. Dlatego też na seminariach nie pojawiają się gotowe prezentacje czy ukierunkowane ćwiczenia.