"W psychoterapii nie chodzi o to, by psycholog rozwiązywał problemy, ale raczej o to, by dwoje ludzi siadało naprzeciw siebie tydzień po tygodniu i próbowało znaleźć prawdę, co do której się zgodzą"

Catherine Gildiner

O mnie

Dyplom magistra psychologii uzyskałam na Uniwersytecie Wrocławskim. Obecnie jestem w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie systemowym w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej, którego jestem członkinią nadzwyczajną.  Posiadam również certyfikat trenerski fundacji Familylab Polska.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w oświacie (m. in. jako diagnosta i terapeuta w poradni psychologiczno psychologicznej) oraz ochronie zdrowia (wspierając osoby chore onkologicznie i ich rodziny).

Stale podnoszę swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w konferencjach, kursach i szkoleniach.

Moja praca podlega regularnej superwizji.